Skip to content
Bron: Google maps

Woonwagenbeleid hard aan vernieuwing toe

Op woensdag 13 december dienden we met Actief voor Amstelveen een motie in om het woonwagenbeleid te actualiseren. Lees meer op de nieuwssite van Amstelveenz.

De achtergrond van deze motie is dat Arjen Siegmann en Sandra van Engelen op 14 oktober jl. op bezoek zijn geweeest bij twee woonwagenkampen in Amstelveen. Ze spraken met bewoners en het werd al snel duidelijk dat het beleid van de gemeente niet op orde is. En het college van B&W lijkt achter de feiten aan te lopen: andere gemeenten zijn al veel verder met woonwagenbeleid en met het bieden van ruimte voor uitbreiding waar dat nodig is.

De huidige situatie is het gevolg van beleid dat heel lang als “uitsterfbeleid” bekend stond. Je durft het bijna niet op te schrijven, maar zo heette dit. Men vond eigenlijk dat woonwagens moesten verdwijnen uit Amstelveen. Zo dachtten meer gemeenten erover, totdat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in 2018 oordeelde dat dit beleid in strijd was met de mensenrechten. Meer achtergrond lees je hier: https://vng.nl/artikelen/woonwagenbeleid-van-afbouw-naar-opbouw

Voor Amstelveen betekent dit dat we ook pro-actief en in gesprek met bewoners een nieuw beleid moet ontwikkelen. Daar roept de motie toe op en hij wordt besproken in de Raadsvergadering van woensdag 13 december 2023.

De raadsvergadering is digitaal terug te kijken hier: Raadsvergadering 13 dec 2023

Back To Top