Skip to content

CDA tegen OZB-verhoging

Het CDA zal een amendement indienen op de begroting van 2024, in de raadsvergadering van 8 november. Wij zijn namelijk tegen de extra verhoging van de OZB van gemiddeld 82 euro per huishouden. In Amstelveen hoort de OZB alleen te stijgen met inflatie en niet meer dan dat.

Om alle plannen van het college voor 2024 te kunnen financieren voert het college een lastenverzwaring van 16% op de Onroerend Zaakbelasting (OZB). Al bij de voorjaarsnota kwam het CDA hier tegen in het geweer. De OZB-belasting hoort alleen te stijgen met de inflatie. De OZB loopt standaard alleen op met de inflatie, een traditie die al twintig à dertig jaar lang bestaat in Amstelveen. Tot op heden leverde dat een gematigde lastenontwikkeling op. Vergeleken met andere gemeenten in Noord-Holland liggen de lokale lasten in Amstelveen in de buurt van het gemiddelde.

Er kunnen noodgevallen zijn, maar die zijn nu absoluut niet aan de orde. De collegepartijen, waaronder de VVD, geven toe dat ze afwijken van een langstaande traditie. De voorgenomen afwijking in het OZB-beleid is dan ook uitzonderlijk. Dit is niet verantwoord. De subsidies gaan stijgen van 15 naar 20 miljoen euro per jaar. Er komt een parkeergarage aan de Poel die 10 miljoen Euro gaat kosten. Dat is wel heel veel en het kan best iets minder. 

Ook kan er best iets minder aan communicatie en voorlichting gedaan kan worden.

Het is overigens bijzonder dat het college een inflatiecijfer neemt van 8% en het dubbele daarvan als lastenstijging wil meenemen. Het hoge inflatiecijfer is namelijk deels het resultaat van hoge energieprijzen, die sommige huishoudens al in de problemen hebben gebracht. Nu de prijzen zijn gedaald zou men ook het inflatiecijfer anders moeten hanteren.

De tekst van het amendement is hier te downloaden: CONCEPT 3 nov 2023 amendement begroting 2024
(het is een concept, de definitieve tekst kan nog wijzigen in de aanloop naar de Raadsvergadering van 8 november)

Back To Top