Skip to content
PG en Jeroen beantwoorden vragen

Debatavond over het geo-politieke belang van Europa

CDA Amstelveen organiseerde op 30 mei 2024 een Europese debatavond met als sprekers PG Kroeger (van de podcast Betrouwbare Bronnen) en Jeroen Lenaers (gekozen in het Europese parlement).

Het thema was “Het geo-politieke belang van Europa”.

De uitkomst van de Europese verkiezingen laten zien dat de Europese middenpartijen (waaronder het CDA) goed stand hebben gehouden. De zeer rechtse partijen hebben terreinwinst geboekt, maar niet in die mate dat gevreesd moet worden voor een stilstand van de Europese integratie. Het CDA heeft de overtuiging dat Europa zeer belangrijk is voor de toekomst van Nederland en indirect dus voor Amstelveen. We hebben Europa nodig voor:

  • Een sterker defensiebeleid;
  • Bescherming tegen illegale immigratie en
  • Het beschermen van onze waarden en democratische rechtsstaat.

En over deze thema’s ging de debatavond. Hoe belangrijk Europa is voor het gezamenlijk optreden tegen de geo-politieke uitdagingen waarvoor we staan. Europa is als geheel een geo-politiek machtsblok, de individuele landen niet. De inleiding van PG Kroeger ging over de belangrijkste nieuwe uitdaging; de nieuwe, agressieve, geo-politiek van China en Rusland, met als belangrijkste doel het destabiliseren van Europa. Een Europa dat lang heeft geleefd onder de overtuiging dat de Amerikaanse beschermingsparaplu er altijd zou zijn met als resultaat het verwaarlozen van de defensie. Een ruw wakker worden nu de VS aangeven dat haar belangrijkste prioriteit in Zuidoost Azië ligt.

Ook immigratie is volgens PG Kroeger onderdeel van geo-politiek. Een dossier waar de individuele landen enorm mee worstelen, maar uiteindelijk alleen Europees kan worden opgelost door onder andere sterke buitengrenzen te realiseren.

Jeroen Lenaers gaf inzicht in de besluitvormingsprocedures in Europa. Jeroen is al vele jaren actief in  Europa en onderstreepte het belang van het Europese Parlement (EP); Het EP benoemt bijvoorbeeld de Commissievoorzitter (nu: Ursula von der Leyen). Jeroen stond stil bij de opt-out voor het Immigratiebeleid dat het nieuwe Nederlandse kabinet in Europa wil bedingen. De kans daarop acht Jeroen gering daar een opt-out alleen via een verandering van het Verdrag kan worden gerealiseerd. Daarnaast moet je als land ook iets “brengen” en niet alleen “nemen” bij zo’n verandering.

Jeroen gaf aan dat Nederlandse politici en diplomaten na de Brexit een belangrijke rol hebben verworven bij de Europese beleidsvorming; als bemiddelaar tussen de machtsblokken. Als zodanig heeft Nederland veel invloed in Europa. Met de Europese standpunten van het nieuwe kabinet kan die invloed verdwijnen.

Het was een levendige debatavond die het inzicht in het belang van Europa  voor Nederland heeft verdiept.

Jeroen Lenaers
PG Kroeger

Back To Top