Skip to content

In memoriam: Klanny Geljon-van der Zee

Op 1 november 2023 overleed Klanny Geljon-van der Zee, 88 jaar oud. Zij was getrouwd en moeder van twee kinderen. Na het halen van haar MO-A en MO-B acte Nederlands werd zij lerares op het Herman Wesselink College, in een tijd dat het nog helemaal niet gewoon was om naast het moederschap ook een betaalde baan te hebben.

Klanny was haar hele leven de zaak van de vrouwenemancipatie dan ook zeer toegedaan. Naast haar werk bekleedde zij ook allerlei bestuursfuncties in Amstelveen zoals bij de bibliotheek, de wereldwinkel, de protestantse kerk. Zij was een gewaardeerd lid van Probus, een serviceclub voor 55-plussers, en hield met enige regelmaat lezingen en boekbesprekingen, waarbij haar bijzondere belangstelling uitging naar vrouwenlevens in heden en verleden.

Ook politiek was zij heel actief, met name als bestuurslid (jarenlang ook als voorzitter) van de lokale afdeling van het CDA en daarnaast in het CDA-Vrouwenberaad en de Federatieve Vrouwenraad, waarvoor zij met andere partijen samenwerkte. Voor al dat vrijwilligerswerk werd zij koninklijk onderscheiden.

Klanny was een hartelijke, humorvolle vrouw, die wist wat zij wilde, betrouwbaar en recht door zee. Tot op het laatst volgde zij alle ontwikkelingen in literatuur, cultuur en politiek met grote belangstelling, intens betrokken op de samenleving als zij was. We wensen haar man Piet en de kinderen veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies.

Voorzitter bestuur CDA-Amstelveen                 Voorzitter fractie CDA-Amstelveen

 

Back To Top