Skip to content

Tijdelijke units op braakliggend terrein Kalkbranderij

Op het perceel Kalkbranderij worden circa 80 tot 100 tijdelijkse units gebouwd, speciaal bedoeld voor Amstelveense jongeren en Oekraïense vluchtelingen. De prefab woningen worden waarschijnlijk in het najaar van 2023 opgeleverd.

Kalkbranderij, op de hoek Bovenkerkerweg en Zetterij, is nu nog een braakliggend stukje grond.

Tijdelijke huisvesting
‘De Oekraïense vluchtelingen met hun kinderen kunnen hier tijdelijk verblijven en Amstelveense jongeren kunnen vanuit deze locatie doorstromen naar een permanente woonplek”, zegt de gemeente Amstelveen in een persbericht. Om het project te realiseren moet de jongerenontmoetingsplek (JOP) worden verplaatst.

Het stukje grond aan de Kalkbranderij is eigendom van de gemeente. Het woonconcept zal worden ontwikkeld door woningcorporatie Eigen Haard. Woensdag 16 november konden direct omwonenden tijdens een inloop-bijeenkomst aangeven wat zij belangrijk vinden bij de realisering van de tijdelijke woningen.

Volgens projectleider Gertie Stienen is Kalkbranderij belangrijk om te voorzien in de woningbehoefte van jongeren en starters. ‘De wachtlijst voor jongeren die op zoek zijn naar een woning is heel lang. De nood is hoog.’

Oekraïense vluchtelingen
Het project aan de Kalkbranderij moet ook een oplossing bieden voor de situatie van de Oekraïense vluchtelingen. Zij verblijven nu nog vaak bij Amstelveense gastgezinnen. Voor een paar weken of maanden is dat heel goed uit te houden. Maar als de opvang langer gaat duren, ontstaan er toch –vaak kleine- irritaties. Gertie Stienen: ‘Diverse gezinnen hebben bij de gemeente aangeklopt of wij iets voor hen kunnen betekenen.’

Ook aan de professor E.M. Meijerslaan op Kronenburg werden deze zomer door ontwikkelaar De Maarsen Groep en Zadelhoff al 44 tijdelijke units gerealiseerd voor in totaal tachtig Oekraïense vluchtelingen. Het zijn units met gedeelde keukens en huiskamers.

De units op Kalkbranderij worden zelfstandige woningen. De kleinste units hebben een oppervlakte van ongeveer 26 vierkante meter, de grootste van circa 35 vierkante meter. ‘Ze voldoen volledig aan het bouwbesluit’, benadrukt Gertie Stienen.

Er zal volgens de projectleider nog veel moeten gebeuren. De gemeenteraad zal zijn goedkeuring moeten verlenen, de vergunningprocedure moet worden doorlopen en de units moeten nog worden gebouwd. De projectleider verwacht dat er ongeveer 5 units per week kunnen worden geleverd door de fabriek.

Er moeten overigens ook nog besluiten worden genomen over de precieze situering en de vormgeving van de bouwblokken. Ook de parkeerplek bij de Kalkbranderij wordt uitgebreid.

JOP
De gemeente moet nog wel op zoek naar een nieuwe plek voor de JOP. De plek is overdag vooral populair bij scholieren van de ROC, die daar graag een sigaretje roken. ’s Avonds wordt de plek regelmatig bezocht door een wisselende groep Amstelveense jongeren. In Bovenkerk is weinig plek voor een nieuwe JOP. Een alternatief zou kunnen zijn de locatie bij het Hermann Wesselink College.

Back To Top