Skip to content

In de afgelopen raadsperiode is op aandringen van het CDA een kerkenvisie opgesteld. Daarin wordt beschreven hoe kerkgebouwen een functie kunnen hebben voor de hele Amstelveense samenleving. En ook hoe we willen omgaan met kerken die leeg komen te staan. Een passende bestemming vinden we belangrijk: het gaat niet om de hoogste winst maar om de hoogste waarde. En we willen ook dat kerkgemeenschappen onderdak kunnen vinden in Amstelveen, bijvoorbeeld in schoolgebouwen die in het weekend toch niet gebruikt worden. Kerken hebben betekenis voor veel mensen in de samenleving, nog steeds.

Back To Top