Skip to content

Mensen maken zelf de buurt en de straat. Maar er is ook politie nodig voor het voorkomen van criminaliteit en voor het afhandelen van misdrijven. De wijkagent speelt daar een belangrijke rol in. Die zouden we wat meer zichtbaar willen laten zijn in de stad en in de buurten, als aanspreekpunt voor wat er speelt in de buurt en het voorkomen van criminaliteit.

Back To Top