Skip to content

Mensen met een beperking komen moeilijk aan de slag. En er zijn genoeg sociale ondernemers die wat willen doen. Daar willen we aan mee doen! In het Stadshart moet een café komen waar mensen met een beperking kunnen werken.
Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen we ook dat het concept van de basisbaan verder wordt uitgewerkt. Dit is een normale baan, bij een normaal bedrijf, maar voor mensen die niet aan het werk kunnen komen. Het vraagt om creativiteit van ondernemers, maar vooral ook van de gemeente om mensen goed te begeleiden waar dat nodig is.

Back To Top