Skip to content

CDA opent klachtenlijn voor huurders Eigen Haard

Amstelveen • CDA Amstelveen opent een klachtenlijn voor huurders van woningbouwcorporatie Eigen Haard. Het afgelopen jaar kreeg de fractie veel klachten over de wijze waarop Eigen Haard klachten afhandelt.

Het gaat om meldingen omtrent het energielabel, technische onvolkomenheden, slechte reparaties, geen controle op uitgevoerde werkzaamheden, onheuse bejegening, zeer lange wachttijden en het niet nakomen van afspraken. Burgerlid Bert Rouwenhorst heeft de afgelopen maanden veel huurwoningen van Eigen Haard bezocht en de klachten beoordeeld.
‘Het CDA is van mening dat wij als samenleving er alles aan moeten doen om iedere Amstelvener een goede en betaalbare woning te bieden die ook wooncomfort biedt. Helaas is voor veel huurders bij Eigen Haard niet van enig woongenot te spreken, gelet op de grote onvrede over de handelwijze van de verhuurder.’

De gemeente Amstelveen heeft in 2021 weliswaar prestatieafspraken gemaakt met Eigen Haard, maar die zijn volgens het CDA boterzacht. Daarom heeft de fractie het college via schriftelijke vragen (zie bijlage) verzocht zo spoedig mogelijk nieuwe bindende prestatieafspraken te maken op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid, leefbaarheid, communicatie en het op een fatsoenlijke manier afhandelen van klachten.

Meld uw klacht via b.rouwenhorst@amstelveen.nl

Back To Top